Kalendarium

Niedziela, 2018-04-22

Imieniny: Łukasza, Kai

Statystyki

  • Odwiedziny: 151322
  • Do końca roku: 253 dni
  • Do wakacji: 61 dni

Kontakt

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kazimierzu Dolnym

tel/fax 81-88-10-202

E-mail: sp2kd@wp.pl

 

HSTORIA NASZEJ SZKOŁY

Najstarsi mieszkańcy Dąbrówki przypominają sobie, że szkoła w naszej wsi była założona przed pierwszą wojną światową. Do szkółki tej chodziło kilkoro dzieci, a nauka odbywała się w języku rosyjskim. Dzieci jednak w tajemnicy przed władzami uczyły się języka ojczystego na książkach do nabożeństwa.

Około roku 1922 na usilne starania mieszkańców wsi przydzielono Dąbrówce nauczyciela z Galicji pana Mazieja.

Szkółka wówczas mieściła się w wynajętej izbie u gospodarza pana Jana Starka. Wtedy już uczęszczało do niej około trzydzieścioro dzieci z Dąbrówki i Zagajdzia.

Po panu Mazieju nastał nauczyciel pan Świerszczyk, który uczył przed wojną i w czasie okupacji. Mieszkańcy wsi wspominają go jako dobrego nauczyciela.

Zaraz po wyzwoleniu była to w dalszym ciągu szkółka jednoklasowa. Uczyli tu różni nauczyciele, wśród których najdłużej w Dąbrówce pracowała pani Maria Ulanowska.

Do roku 1960 uczniowie po ukończeniu czwartej klasy w Dąbrówce kontynuowali naukę w zbiorczej szkole w Kazimierzu Dolnym.


Kolejne lata przyniosły zmiany organizacyjne.
W roku szkolnym 1960/61 przybyła klasa V. Była to już szkoła o dwu nauczycielach, a uczyły panie: Kazimiera Szczotka i Halina Lenartowicz. Szkoła o dwu nauczycielach utrzymała się przez pięć lat.
W roku szkolnym:
1965/66 przybyła klasa VI,
1966/67 przybyła klasa VII,
1967/68 przybyła klasa VIII - była to już pełna szkoła ośmioklasowa, wszystkie klasy były łączone, a nauka odbywała się w czterech wynajętych izbach u gospodarzy: Jana Starka, Jana Zyski i Stanisława Kęcika.

 

mieszkanie-Jana-Starka


mieszkanie Jana Starkamieszkanie-Jana-Zyski


mieszkanie Jana Zyski


mieszkanie-St.Kecika


mieszkanie Stanisława Kęcika


Rok 1968

Ten rok przyniósł zasadnicze zmiany w historii naszej szkoły.
Granice obwodu szkolnego rozszerzono i obięły one swoim zasięgiem Cholewiankę. Od tego też roku szkoła jest pełną szkołą ośmioklasową o pięciu nauczycielach.

Najważniejszym wydarzeniem było otwarcie nowego budynku szkolnego o pięciu izbach lekcyjnych. Piękny budynek szkolny z centralnym ogrzewaniem i kanalizacją zapewniał doskonałe warunki nauki dzieciom.

Budowa szkoły i domu nauczyciela zamknęła się sumą trzech milionów złotych.

Uroczyste otwarcie nowej i nowoczesnej jak naowe lata pięknej szkoły  nastąpiło 28 września 1968 roku i było wielkim wydarzeniem i świętem dla mieszkańców Dąbrówki.

 W ciągu pierwszych kilku dni nauki do naszej szkoły przybywały dzieci z Kazimierza.szkola68


zdjęcie szkoły z roku 1968


M. DzikowskaW latach 1961-1985 dyrektorem szkoły była pani mgr Maria Dzikowska, która swoją postawą,taktem i kulturą osobistą zaskarbiła sobie szacunek i wdzięczność wychowanków i rodziców.

Pani Maria do dziś służy nam wszystkim radą i pomocą.


W 1985 roku pani Dzikowska poprosiła o zwolnienie ze stanowiska.
Prośbę jej uwzględniono.
Ewa-Tusinska


Na półtora roku obowiązki dyrektora szkoły przejęła pani mgr Ewa Tusińska.

W połowie roku szkolnego 1986/87 pani Ewa awansowała na stanowisko wizytatora Kuratorium Oświaty w Lublinie.


D.Dziewonska

Następnie dyrektorem została pani mgr Danuta Dziewońska,
która pełniła tę funkcję do końca roku 2006.


Podczas trwania kadencji pani Dziewońskiej szkoła wiele zyskała.
Znacznie zmienił się jej wizerunek, zaplecze oraz warunki w jakich uczą się dzieci .


Dzięki zaradności i wielu zabiegom pani Dyrektor szkoła pozyskała pięknie urządzone sale lekcyjne, nową pracownię komputerową, parkiet na korytarzu,

w klasach, nowe okna, wyremontowane łazienki, gazową kotłownię.

 

 

W roku 2007 dyrektorem szkoły została pani mgr Marzena Sypuła.M.Sypuła

Tak dobre warunki pracy i nauki oraz miła atmosfera sprawiają, że jesteśmy postrzegani jako dobra placówka oświatowa.


Nie sposób wymienić dziś wszystkich nauczycieli, którzy tworzyli wizerunek naszej szkoły. Pani Dyrektor zawsze o nich pamięta i zaprasza na wszystkie uroczystości szkolne.

 

W roku szkolnym 1990/91 władze dopatrzyły się, że Dąbrówka leży w obrębie administracyjnym miasta Kazimierza i dlatego nazwa szkoły obecnie brzmi:
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kazimierzu Dolnym.

 

Rok szkolny 1999/2000 przyniósł kolejne zmiany.
Reforma oświaty spowodowała, że szkoła podstawowa stała się sześcioklasowa,
a po jej ukończeniu młodzież kontynuuje naukę w Gimnazjum w Kazimierzu Dolnym.logo


logo naszej szkoły

 

 

 

A tak wygląda nasza szkoła dzisiaj.